Adatvédelmi szabályzat, Felhasználási feltételek

Adatvédelmi szabályzat

Ez a tájékoztató leírja milyen adatokat, gyűjtünk, ezeket hogyan kezeljük, és mire használjuk. Ezen kívül információt talál arra vonatkozóan, hogyan léphet velünk kapcsolatba, ha kérdései vannak személyes adatait illetően.
Tájékoztatón kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv.") rendelkezéseit.

Milyen adatokat gyűjtünk?
A legalapvetőbb kapcsolattartási adatokat gyűjtjük, melyeket Ön bocsájt rendelkezésünkre, amikor kapcsolatba lép velünk a weboldal felületén:
Regisztráció esetén: Név, E-mail cím.

Vásárlás esetén: Név, E- mail cím, Szállítási cím.

Hogyan kezeljük az adatokat?

Adatait a székhelyünkön működő számítógépen tároljuk, harmadik fél részére nem adjuk át, kérésére módosítjuk őket vagy töröljük. Kivételt képez, amikor csomagküldés útján juttatjuk el a könyveket Önhöz a Posta vagy partner futárszolgálat segítségével. Mindkét cég a saját adatvédelmi szabályzata alapján védi az Ön adatait.

Hogyan biztosítjuk az adatai védelmét?
Minden általunk megőrzésre kerülő adat kezelésére a jelen Adatkezelési irányelvek hatálya terjed ki. Ha kérdése van bizonyos meghatározott adatmegőrzési időszakra vonatkozóan az Önről gyűjtött személyes adatai kezeléséről, kérjük, forduljon hozzánk a weboldalon megadott e-mail címen.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Rajmon Beáta
A szolgáltató székhelye: 8400 Ajka, Széchenyi u. 178.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: siriuskiado@gmail.com
Adószáma: 66381895139

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruházban megvásárolható termékek, könyvek, kiadványok beszerezhetők online rendeléssel itt a weboldalon, illetve a weboldalon feltüntetett könyvesboltokban és azok partnereinél. A termékek ára tartalmazza az Áfat, megrendelés esetén 1000 Ft  postaköltséget számítunk fel. A termékeket a Magyar Posta szállítja házhoz.

Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.